kursy

Kursy

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Lekcje indywidualne lub w małych grupach
Grupy (tworzone wg poziomu zaawansowania na podstawie pisemnego i ustnego testu diagnostycznego):

Przedszkolaki:
MALUCHY NA WYSPACH
(5-6 lat)

Zajęcia raz w tygodniu - 45 minut. Nauka z wykorzystaniem materiałów dla przedszkolaków anglojęzycznych (realizujemy amerykański program edukacji przedszkolnej oparty na rozwoju siedmiu obszarów: 1. Social-Emotional (społeczno-emocjonalnego) 2. Physical (motoryki małej i dużej) 3. Language and Literacy (świadomości językowej i wstępu do pisania) 4. Mathematics and Reasoning (matematyczno-logicznego) 5. Social Studies (społecznego) 6. Science (przyrodniczego) 7. Creative Development (kreatywnego)

Dzieci:
SMART KIDS (6-12 lat)

Zajęcia dwa razy w tygodniu po 45 minut. Nauka z wykorzystaniem elementów dramy i literatury dziecięcej.

Młodzież:
SMART TEENS (12-18 lat)

Zajęcia dwa razy w tygodniu po 60 minut. Nauka z wykorzystaniem ścieżek międzyprzedmiotowych. Warsztaty doskonalenia wymowy i kształtowania umiejętności wyrażania własnych opinii.

Dorośli:
GENERAL ENGLISH / BUSINESS ENGLISH

Zajęcia raz lub dwa razy w tygodniu po 60 lub 45 minut. Konwersacje, język codzienny, dodatkowo – język specjalistyczny – konsultacje indywidualne. Osobom wyjeżdzającym za granicę lub pracującym w środowisku anglojęzycznym proponujemy lekcje języka specjalistycznego z wybranej branży, np. hotelarstwo/ medycyna/ biznes/ handel/ prawo, etc.)

Egzaminy Cambridge:
(KET/PET/FCE/CAE/PTE)

Kursy egzaminacyjne odbywają się w trybie intensywnym: 2 x 60 min w tygodniu. Uczestnicy dwa razy w ciągu trwania kursu przystępują do egzaminu próbnego. Każdy otrzymuje raport z opisem wyniku