Dorośli:
GENERAL ENGLISH / BUSINESS ENGLISH

Zajęcia raz lub dwa razy w tygodniu po 60 lub 45 minut. Konwersacje, język codzienny, dodatkowo – język specjalistyczny – konsultacje indywidualne. Osobom wyjeżdzającym za granicę lub pracującym w środowisku anglojęzycznym proponujemy lekcje języka specjalistycznego z wybranej branży, np. hotelarstwo/ medycyna/ biznes/ handel/ prawo, etc.)