Młodzież:
SMART TEENS (12-18 lat)

Zajęcia dwa razy w tygodniu po 60 minut. Nauka z wykorzystaniem ścieżek międzyprzedmiotowych. Warsztaty doskonalenia wymowy i kształtowania umiejętności wyrażania własnych opinii.