plusy

 • Indywidualizacja

  Pojęcie „one2one” w metodyce odnosi się do lekcji indywidualnych. W przypadku naszej szkoły rozumiemy je metaforycznie, jako podejście do nauki języka angielskiego, które podkreśla istotę wspierania indywidualności każdego człowieka. Metoda ta zakłada, że najefektywniej uczymy się, kiedy jesteśmy wewnętrznie zmotywowani. Najczęściej motywuje nas to, co nas naprawdę interesuje. Zadaniem nauczyciela jest dotarcie do indywidualnych zainteresowań każdego ucznia i wykorzystanie tej wiedzy do rozwijania umiejętności językowych. Właśnie ta metoda nauczania jest nam najbliższa.
 • Skutecznie

  Właściwa motywacja do nauki języka obcego to połowa sukcesu. Drugą jego część stanowi regularna praca i maksymalne zaangażowanie, zarówno ze strony ucznia, jak i nauczyciela. Ocena postępów odbywa się za pomocą częstych testów, które pozwalają wychwycić kwestie wymagające powtórki i utrwalenia. Na koniec każdego semestru przeprowadzany jest test końcowy lub egzamin próbny. Każdy otrzymuje raport postępów i opis poziomu znajomości języka angielskiego.
 • Na czasie

  Oprócz tradycyjnych metod nauczania, wykorzystujemy nowoczesne pomoce dydaktyczne: tablicę interaktywną z bogatym oprogramowaniem, platformę edukacyjną. Nowe technologie to ocean możliwości i kontakt z naturalnym językiem angielskim.
 • Zespół

  Jesteśmy grupą dyplomowanych anglistów, którym nauczanie sprawia olbrzymią przyjemność, a sukcesy naszych uczniów są dla nas największą nagrodą.