Indywidualizacja

Pojęcie „one2one” w metodyce odnosi się do lekcji indywidualnych. W przypadku naszej szkoły rozumiemy je metaforycznie, jako podejście do nauki języka angielskiego, które podkreśla istotę wspierania indywidualności każdego człowieka. Metoda ta zakłada, że najefektywniej uczymy się, kiedy jesteśmy wewnętrznie zmotywowani.

Najczęściej motywuje nas to, co nas naprawdę interesuje. Zadaniem nauczyciela jest dotarcie do indywidualnych zainteresowań każdego ucznia i wykorzystanie tej wiedzy do rozwijania umiejętności językowych. Właśnie ta metoda nauczania jest nam najbliższa.