Skutecznie

Właściwa motywacja do nauki języka obcego to połowa sukcesu. Drugą jego część stanowi regularna praca i maksymalne zaangażowanie, zarówno ze strony ucznia, jak i nauczyciela. Ocena postępów odbywa się za pomocą częstych testów, które pozwalają wychwycić kwestie wymagające powtórki i utrwalenia.

Na koniec każdego semestru przeprowadzany jest test końcowy lub egzamin próbny. Każdy otrzymuje raport postępów i opis poziomu znajomości języka angielskiego.